Siirry sisältöön

Ensiohjeet

Ensiohje omaisille

Kotianne on kohdannut suru.

Kuoleman tapahduttua on surunkin keskellä ryhdyttävä käytännön toimiin hautaamisen järjestämiseksi. Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa heti.

Hautajaiset ovat monen tekijän muodostama kokonaisuus ja yksinkertaisinta on tulla hautaustoimistoon, jossa teitä autetaan kaikissa hautausjärjestelyihin liittyvissä asioissa. Ajan varaaminen hautaustoimistoon ei ole välttämätöntä, mutta suositeltavaa. Tässä vaiheessa ette vielä tarvitse lupaa hautaamiseen.

Ennen hautaustoimistoon tuloa on hyvä keskustella vaihtoehdoista, milloin ja missä toivotte siunaus-/tai saatto-/muistotilaisuuden järjestettävän. Jos vainaja on eläessään jättänyt joko kirjallisia (”näin minä haluan”), tai suullisia toiveita hautajaistensa järjestämisestä, pyritään niitä noudattamaan, niin hyvin kuin se käytännössä on mahdollista.

Vanhasta hautapaikasta riittää tieto, millä hautausmaalla se sijaitsee ja kuka siihen on viimeiseksi haudattu. Jos teillä on tuttu perhepappi, on hyvä selvittää hänen aikataulunsa.

Omaisten halutessa kaikki järjestelyt ja tietojen keruu voidaan jättää hautaustoimistovirkailijan tehtäväksi.

Kotikuolema

Kuoleman tapahduttua kodissa, on selvintä ottaa yhteyttä hälytyskeskukseen numeroon 112, josta tieto kuolemasta välitetään viranomaiselle.

Viranomainen tilaa sopimuskumppanina olevan hautaustoimiston siirtämään vainajan Päijät-Hämeen keskussairaalan ruumishuoneelle, jossa päivystävä lääkäri toteaa kuoleman. Omainen voi myös itse valita hautaustoimiston, jonka haluaa suorittavan kotoa haun, etenkin silloin, kun kuolinsyy on arvioitavissa kuten saattohoidossa, tai lääkärin valvonnassa olleilla potilailla. Kaupunki vastaa siirrosta aiheutuneet kustannukset kotoa tai hoitokodista Päijät-Hämeen keskussairaalaan.

Omaisilla on aina oikeus valita hautausjärjestelyt hoitava toimisto, siitä huolimatta kuka vainajan kotoa haun on suorittanut.

Jos vainaja on kuolemaan johtaneen sairautensa vuoksi ollut lääkärin hoidossa, voi hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan. Muussa tapauksessa poliisiviranomainen järjestää oikeuslääketieteellisen kuolemansyynselvityksen.

Hautausjärjestelyihin on syytä ryhtyä välittömästi jo ennen hautausluvan kirjoittamista.

Lisätietoja saatte valitsemastanne hautaustoimistosta, tai oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvityksen yhteydessä
Lahden poliisilaitokselta numerosta 071 873 7381.


Memoria sovellus

Suunnittele hautajaiset Memoria verkkopalvelussa

1. Aloita hautajaisten suunnittelu sovelluksessa, kun sinulle sopii.

2. Saat heti alustavan hinta-arvion ja suunnitelman hautajaisjärjestelyistä. Tämä ei sido tilaamaan meiltä palvelua.

3. Paikallinen Memoria-perheyritys ottaa sinuun pian yhteyttä ja käy suunnitelman läpi kanssasi.

4. Saat täsmennetyn tarjouksen toivomastasi kokonaisuudesta.

5. Hyväksyttyäsi tarjouksen huolehdimme hautajaisjärjestelyistä kuten sinä haluat.

Aloita suunnittelu tästä